Wftpensioen Online

Welkom op WFTpensioen online. Dé kans om het WFT-dossier razendsnel online op orde te maken en te houden. Wat zijn de features:

- Inventarisatie van de gegevens van uw relatie op:

  • Doelstelling
  • Cao-toets / toets bedrijfstakpensioenfonds
  • Financiële situatie
  • Risicobereidheid
  • Kennis en ervaring
- Klantprofiel ter ondertekening door uw relatie
- Beveiligde opslag in de cloud, inclusief backup gegevens
- Dossier te raadplegen op kantoor maar ook bij uw relatie
- Snelle verwerking van gegevens en daardoor tijdsbesparing
- WFT-proof

Stuur snel een email naar info@wftpensioenonline.nl of bel met 020-6238808.

Voor meer informatie zie hier.